Formularul 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”.

Persoanele juridice, fizice, sau alte entităţi la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice care obţin în România venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, au obligaţia să completeze şi să depună formularul 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”.

Au obligaţia să depună declaraţia informativă: reprezentanţele din România ale unor firme, asociaţii, fundaţii sau organizaţii cu sediul în străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale care funcţionează în România.

Declaraţia informativă se completează şi se depune pentru fiecare contribuabil care obţine venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate pentru activitatea desfăşurată în România.

Termenul de depunere a declaraţiei: – 30 zile de la data începerii sau încetării activităţii sau de la data apariţiei oricărei modificări privind începerea/încetarea activităţii în documentele care reglementează raporturile de muncă.

Declaraţia se completează şi se depune depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care îşi desfăşoară activitatea contribuabilul.

 Modul de depunere a declaraţiei:

– Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

– Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii: online (portalul e-guvernare) sau prin SPV (Spațiul Privat Virtual).

Sursa : https://www.anaf.ro/anaf/internet/Brasov/asistcontr_brasov/informatii_curente