Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice (art. 460 din Legea 227/2015 privin Codul fiscal)
Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% – 1,3%, […]
Formularul 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”.
Persoanele juridice, fizice, sau alte entităţi la care îşi desfăşoară activitatea persoanele fizice care obţin în România venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, au obligaţia să completeze şi să depună formularul 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de […]
Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscale
Litera a) CHELTUIELI DE PROTOCOL în limita de 2%; Baza de calcul la care se aplică cota de 2% este profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ şi cheltuielile înregistrate cu TVA colectată, pentru cadourile oferite de contribuabil cu valoare […]